Documents

·         Tècniques de Relaxació

·         Tècniques Cognitives

·         Internet i Psicología

·         Tècniques de Habilitats

·         Tècniques per a parlar eficazment

·         Tècniques sobre Sexualitat (I)

·         Tècniques sobre Sexualitat (II)

·         Tècniques d'Estudio (I)

·         Tècniques d'Estudi (II)