Psicòleg-Graduat en Infermería

CURRICILUM VITAE
 

DADES PERSONALS

Nom i cognoms: Joan García

Números de Col·legiat:

Col·legi Psicòlegs - CV09957

Col·legi d'Infermeria - 1660

Email.- joangarcia@psicoleg.com Web.- www.psicoleg.com

Email.- joangarcia@psicoleg.es Web.- www.psicoleg.es

FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciatura en Psicologia Especialitat Clínica UNED.(2000)

Psicóleg General Sanitari (2015)

Graduat en Infermería Universitat de València, Facultat d’Infermeria i Podología (2012)

Diploma Estudis Avançats D.E.A. (2004) Doctorat Interuniversitari (UNED, Universitat Complutense de Madrid, Universitat Autònoma de Madrid.- En Metodologia de les Ciències del Comportament.

Certificat de Docència Doctorat Inter - Universitari en Metodología de las Ciències del Comportament. (2001) 200 Horas

            Tratamiento de datos con el SPSS

            Regresión Logística

            Análisis Multivariante con el SPSS

            Criticas al Contraste de Hipótesis

            Diseño de Estudios de series temporales

Curs de Aptitut Psicopedagogíca (Especialidad Psicología) Universidat de València (2000).

Diplomat en Sanitat, Escola Nacional de Sanitat Madrid (1992)

Curs de postgrau: Métodes Estadístics en Ciències de la Salut. Laboratori de Psicología matemática. Universitat Autónoma de Barcelona.(1987)

Diplomat Universitari en Infermería Especialitat en Salut Pública, Institut Valencia D’estudis en Salut Pública.(IVESP 1987)

Especialitat Anàlisis Clíniques per a ATS i DUE Facultat de Medicina València (1982-1983) Convalidat al Diploma de Especialiste en Infermeria Medico-Quirurgica.

Diplomat Universitari en Infermeria. Escola Universitària d'Infermeria, Universitat Literària de València.(1981)

EXPERIÈNCIA PROFESIONAL EN SALUT PUBLICA

Infermer en Salut Pública desde el año 1985 a 1987 A la Direcció Territorial de Sanitat de Castelló, Departament de Promoció de la Salut

Infermer en Salut Pública desde 1987 al Centre de Salut Pública de Benicarló en árees de Promoció de la Salud, Higiene dels Aliments, Informática i Epidemiología

EXPERIÈNCIA PROFESIONAL COM A DOCENT

Professor Tutor Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) de Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Educació Social i Treball Social Vila-real (extensió Benicarló) des del Curs 2002 en Àrees d'Evolutiva. Personalitat i Metodologia

Mes de 40 cursos impartits entre " IVESP (Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública), Conselleria de Sanitat, Conselleria d'Educació, CEFIRE, Col·legi d'Infermeria, etc.), en matèries de Salut i Psicologia

 

ASSISTÈNCIA A JORNADES, SEMINARIS I CONGRESSOS

6t Congrés Mundial sobre la Síndrome de Down. Madrid del 23 al 26 d'Octubre de 1997

1r Jornades d'Atenció Primària de l'Àrea 1. Morella 8 i 9 de novembre de 1997

1a Jornades sobre Estrés, Emocions i Salut. UNED Madrid 26 i 27 de juny de 1998

5a Reunió Nacional sobre la SIDA. Pamplona del 5 al 7 d'Abril del 2000

6t Congrés Nacional Sobre SIDA. València del 3 al 6 d'Abril del 2001

7m Congrés Nacional sobre Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut del 25 al 28 de setembre UNED Madrid 2001.

2a Jornada Sanitària Àrea 1 Peñíscola 30 de Novembre 2002

8u Congrés Nacional sobre Metodologia en Ciències de la Salut del 16 al 18 de setembre Universitat de València 2003.

1a Jornada “Alternatives d'integració dels professionals sanitaris d'atenció primària en les xarxes sentinelles. Desé aniversari de la xarxa sentinella sanitària de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Sanitat València 14 de juny del 2005.

1a JornadesSalut Pública i SocietatConselleria de Sanitat – Centre de Salut Pública de Benicarló 20 i 21 d'octubre del 2005

PONÈNCIES, COMUNICACIONS I POSTLLIS

1r Jornades d'Atenció Primària de l'Àrea 1; Comunicació: Una aproximació a la Morbiditat de l'Àrea de Salut. Morbiditat Hospitalària. Morella 8 i 9 de novembre de 1997

14é Congrés de la Societat Espanyola de Diabetis; Pòster Diabetis en Atenció Primària, Control de Qualitat. Múrcia del 22 al 25 de Març de 1998

10é Congrés Societat Valenciana d'Endocrinologia, Diabetis i Nutrició; Pòster : Programa d'Atenció a la Persona amb Diabetis. Evolució del compliment de les recomanacions. Alacant (30 i 31 d'octubre de 1998)

8u Congrés Autonòmic S.E.M.E.R.G.E.N.; Pòster: Anàlisi de l'Activitat del Centre d'Orientació Familiar de l'Àrea 01 període 1997-98. Peñíscola del 22 al 24 d'abril de 1999

8u Congrés Autonòmic S.E.M.E.R.G.E.N.; Pòster: Anàlisi del primer Screening de càncer de mama en l'Àrea 01. Peñíscola del 22 al 24 d'abril de 1999

5a Reunió Nacional sobre la SIDA, Comunicació: Valoració d'una intervenció educativa sobre VIH/SIDA en adolescents. Pamplona (5-7 d'abril del 2000)

12é Congrés de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària. Comunicació: Seguretat Viària, conductes, actituds i coneixements en adolescents d'una zona de salut. Alacant de l'1 al 3 de juny del 2000.

6t Congrés Nacional sobre la SIDA, Pòster Valoració del grau de comprensió de lectures de materials educatius sobre VIH/SIDA. València del 3 al 6 d'abril del 2001.

6t Congrés Nacional sobre la SIDA, ComunicacióAvaluació d'un taller educatiu sobre VIH/SIDA”. València del 3 al 6 d'abril del 2001.

2a Jornada Sanitària de l'Àrea 1 ComunicacióEnquesta sobre hàbits alimentaris en escolars de Vinaròs” 1er . PremiPfizer” a la millor comunicació oral. Peñíscola 30 Novembre del 2002

7m Congrés Nacional de Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut. ComunicacióAnàlisi estadística d'un disseny de línia base múltiple en modificació de tres hàbits de conducta”. UNED Madrid 25 – 28 de setembre del 2001

8u Congrés Nacional de Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut. ComunicacióDisseny de línia base múltiple en modificació d'hàbits conductuals per mitjà d'un programa d'economia de fitxes”. Universitat de València 16 – 19 de setembre del 2003.

10a Conferència Espanyola de Biometria. “Anàlisi de dades en dissenys de sèries temporals: replicaciones , resultats i conclusions”. Universitat d'Oviedo 27 de Maig del 2005.

10a Conferència Espanyola de Biometria. “Estudi bibliométrico de Dissenys i Anàlisi de Dades de sèries temporals aplicats a les Ciències Socials i de la Salut”. Universitat d'Oviedo 27 de Maig del 2005.

10a Conferència Espanyola de Biometria. “Valoració de l'impacte de la cobertura vacunal de la pallola per mitjà d'anàlisi de sèries temporals”. Universitat d'Oviedo 27 de Maig del 2005.

PUBLICACIONS

ROVIRA ESTELLER, M. GARCÍA, J. t'al. Anàlisi de la Situació de Salut - Àrea 01. Sèrie: Pla de Salut de la Comunitat Valenciana. NÚM. 3; Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat i Consum; I.S.B.N. 84-482-0238-4;Dep. Legal: V-2334-1993

GARCÍA-JIMÉNEZ, M.V. i GARCÍA, J. (2002):Anàlisi estadística d'un disseny de línia base múltiple en modificació de tres hàbits de conducta. Revista de Metodologia de les Ciències del Comportament; AEMCCO 2002; I.S.S.N. 1575 –9105

GARCÍA-JIMÉNEZ, M.V. i GARCÍA, J. (2004): Tractament conductual per mitjà de disseny de sèries temporals amb línia base múltiple. Revista de Metodologia de les Ciències del Comportament, Vol. Esp. ps. 251-256.